Vana Hodonín

Základní informace

Co s sebou?

Absence a náhrady

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky a platby

Platí se v hotovosti přímo paní instruktorce na lekci.

Platba KČ

  • Cena 1 lekce
    400 Kč
  • Cena 5 lekcí
    1750 Kč

Náš přístup

Vaničkování navazuje na to, co je pro dítě přirozené – pobyt ve vodním prostředí. Vždyť u
maminky v bříšku byla kolem něj taky voda. Tyto krásně strávené společné chvíle mají na

Vaše miminko velmi příznivý vliv. Především pak na jeho psychomotorický vývoj. Dítě dle
své vlastní potřeby ve vodě posiluje (hypotonie) či naopak u něj dochází k uvolnění svalů
(hypertonie). Příjemný pobyt v teplé vodě má vliv i na zlepšení střevní peristaltiky miminka.
Dobře se vyvíjí jeho termoregulace a všechny smysly. Děti jsou otužilejší, lepé jedí a po
příjemné únavě i lépe usínají. Velmi dobré výsledky jsou u dětí s motorickým postižením a
oslabeným svalstvem.

Naše metodika začíná úchopem v klubíčku, kdy držíme dítě za hlavičku a zadeček je úvodní a
adaptační. Postupně se dostáváme do polohy na zádech, učíme se obraty a polohu na
bříšku.

Děti, které pravidelně navštěvují kurzy na vanách, jsou plně adaptovány na vodní prostředí,
tj. zvládají základní polohy na bříšku a na zádech, nebojí se rychlé změny poloh, jsou
uvolněné a na vodu se těší. Většina dětí se i potápí (potápění ale není hlavním cílem
kojeneckého plavání).