Podmínky
plavání

PODMÍNKY PLAVÁNÍ PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ PLAVÁNÍ BABY CLUBU KATKA

  1. Platba musí být uskutečněna vždy před zahájením kurzu v termínu, který je uveden na webu
   Baby clubu Katka.
  2.  Cena kurzu je nevratná a obsahuje vždy 10 lekcí příslušného kurzu.
  3. Baby club Katka v průběhu kurzu umožňuje náhradní plavání za neodplavené lekce, a to v
   jiných skupinkách pro děti stejného věku a pokročilosti (i na jiných plavacích místech).
  4. Náhradní plavání lze využít bez nutnosti oznámení předem s rizikem nezařazení do
   organizované lekce v případě většího počtu aktuálně přítomných plaváčků (možnost volného,
   neorganizovaného plavání je však zachována).
  5. Neodplavané lekce je možno si nahradit i během následujícího kurzu pouze v případě úhrady
   platby za tento nový kurz.
  6. Baby club Katka si vyhrazuje právo na změnu termínu trvání kurzu z důvodů, jež nespočívají
   na straně Baby clubu Katka, a které proto nemůže ovlivnit (např. provozní důvody na straně
   provozovatele bazénu)
  7. Baby club Katka si vyhrazuje právo na změnu organizované lekce plavání v rámci kurzu na
   „volné, neorganizované“ plavání v případě náhlého onemocnění instruktorky. Vždy se
   nicméně snažíme zajistit kvalifikovanou náhradní instruktorku.
   Tyto podmínky jsou platné a účinné po dobu Vašeho plavání v Baby clubu Katka, tj. i pro plavání v
   navazujících kurzech, pro které již není vyžadována nová přihláška.

Máte dotaz? Napište nám

Máte dotaz? Napište nám